Wereldhuis Bonangana

Downloads / Info

Huiswerkbegeleiding

  • Voor leerlingen van de Lagere School
  • Elke woensdag (behalve in de vakantie): 13u30-15u30

Nederlandse Les

  • Voor anderstaligen
  • Elke maandag (ook in de vakantie): 19u30-21u
  • Elke woensdag (ook in de vakantie): 10u - 12u
  • Geen Nederlandse les vanaf 25/12 tot en met 01/01.

 

Partners

Internationaal Comité

Het Internationaal Comité is één van de 14 landelijke federaties van en voor migrantenorganisaties in Vlaanderen. Wij willen de allochtone organisaties versterken door zelfstandig werken te bevorderen. Daardoor kunnen ze zelf hun rechten verdedigen en zich hier thuis voelen.


ACW - Regio Waas en Dender

Koepel van christelijke werknemersorganisaties - Het ACW werkt actief mee aan een solidaire en leefbare samenleving. Via een netwerk van vrijwilligers, actief in diverse verenigingen, proberen wij mensen, instanties, organisaties, alert te houden voor de noden en problemen in de samenleving. In overleg met de eigen partners en externe organisaties worden sociale problemen aangekaart en oplossingen gezocht.


CM

Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren.

CM betaalt niet alleen medische kosten terug. CM is ook een sociale beweging, die haar leden een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aanbiedt.


ACV - regio Waas en Dender

In 17 gemeenten hebben wij een gemeentelijke syndicale werking uitgebouwd. Er wordt rond drie projecten op een professionele manier gewerkt. Vier doelgroepen (jongeren, vrouwen, werkzoekenden en PWA/dienstenchequewerknemers) zijn actief in Waas en Dender. Rond een aantal thema's is er voortdurend beweging.