Wereldhuis Bonangana

Downloads / Info

Huiswerkbegeleiding

  • Voor leerlingen van de Lagere School
  • Elke woensdag (behalve in de vakantie): 13u30-15u30

Nederlandse Les

  • Voor anderstaligen
  • Elke maandag (ook in de vakantie): 19u30-21u
  • Elke woensdag (ook in de vakantie): 9u30 - 11u30

 

Lid van

Internationaal Comité vzw

Het Internationaal Comité is één van de 14 landelijke federaties van en voor migrantenorganisaties in Vlaanderen. Wij willen de allochtone organisaties versterken door zelfstandig werken te bevorderen. Daardoor kunnen ze zelf hun rechten verdedigen en zich hier thuis voelen.

 


Welzijnsschakels

Elke mens verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. Daarom bieden we kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt...

 ________________________________________________________________________________________

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen komt op voor de rechten en het welzijn van mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We streven naar een maatschappij waar mensen met elkaar samenleven. Om dat te bereiken brengen wij positieve verhalen over mensen op de vlucht, zetten we druk op het beleid en sensibiliseren het grote publiek. 

 

In samenwerking met

beweging.net Waas en Dender

Koepel van christelijke werknemersorganisaties - Het beweging.net werkt actief mee aan een solidaire en leefbare samenleving. Via een netwerk van vrijwilligers, actief in diverse verenigingen, proberen wij mensen, instanties, organisaties, alert te houden voor de noden en problemen in de samenleving. In overleg met de eigen partners en externe organisaties worden sociale problemen aangekaart en oplossingen gezocht.

Ga nu naar https://sterkereu.com/erectiestoornissen/tadalafil om meer te weten te komen over uw gezondheid en het probleem op tijd te verhelpen.