Wereldhuis Bonangana

Wereldhuis Bonangana

Gepost op: 07-11-2011

Sofa Touré, VZ van Sin Afrika had een droom: een interculturele ontmoetingsplaats in het Waasland. Die droom werd opgepikt door het Internationaal Comité en mee gedragen door ACV en ACW!
Sofa kocht een op te knappen pand in de Nieuwstraat in Sint-Niklaas. De bedoeling was boven een woonruimte en beneden een polyvalente ruimte (café, ontmoetingsplaats) te maken.

Maar bij de verbouwing doken financiële problemen op en een gebrek aan mankracht. ACV en ACW geloofden in het project en staken een handje toe, o.a. door het inzetten van Groep Intro en het organiseren van een uitgestelde lening.

Er werd een eerste werkgroep opgericht, bestaande uit Sofa Touré, Piet Callens, Hendrik Verwaeren, Pat Perpet, Fatma Dinç, Phillip Vergeylen en Lode Draelants. Zij trokken de verbouwingswerken terug vlot en maakten de droom concreet: een interculturele ontmoetingsplaats in Sint-Niklaas. De idee groeide om deze ontmoetingsplaats te schragen met een nieuwe organisatie. Dat werd Wereldhuis Bonangana dat een plek creëert waar mensen uit verschillende culturen en met een uiteenlopende etnische achtergrond mekaar leren kennen bij een glas of een fijne activiteit. Bonangana betekent 'ervaar, zie met je eigen ogen, beleef, leer elkaar kennen'.

De waaier aan activiteiten is breed: evenementen, interculturele activiteiten, concertjes, vergaderruimte, feesten, dansavonden en -lessen, muziek, tentoonstellingen, concrete onderwijsprojecten, tewerkstelling, en dies meer. Ook andere organisaties zijn welkom om gebruik te maken van de accomodatie.

Wereldhuis Bonangana is een open huis. Iedereen is welkom, als bezoeker, als deelnemer aan activiteiten en als actieve medewerker.