Wereldhuis Bonangana

2020-09-09 Start huiswerkbegeleiding

Gepost op: 26-09-2020

Met 47 kinderen uit het lager onderwijs starten wij het nieuwe schooljaar. Ze krijgen hulp met hun huiswerk en kunnen op onze 20 laptops oefeningen maken.
We konden dankzij de stad Sint-Niklaas, die middelen uit het lokaal armoedeplan ter beschikking stelde, 14 laptops aankopen.