Wereldhuis Bonangana

2017-02-20 Voorleestoer

Gepost op: 31-01-2017

Wereldhuis Bonangana is een plek waar mensen uit verschillende culturen en met een uiteenlopende etnische achtergrond elkaar leren kennen tijdens de Nederlandse les, de huiswerkbegeleiding of bij een fijne activiteit. Wereldhuis Bonangana is een open huis. Iedereen is welkom, als bezoeker, als deelnemer aan activiteiten en als actieve vrijwilliger. Bonangana betekent 'ervaar, zie met je eigen ogen, beleef, leer elkaar kennen'. Voor deze gelegenheid ontvangt Bonangana ons in het inloopcentrum Den Durpel in de Kokkelbeekstraat, ALAIN VERSTER wacht er onze Voorleestoerklassen op!