Wereldhuis Bonangana

Steun van Cera

Gepost op: 28-10-2020

Wij ontvangen financiële steun van Cera om onze activiteiten coronabestendig te kunnen organiseren.

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.

Meer weten? Surf naar www.cera.coop.