Wereldhuis Bonangana

2016-01-01 Nieuwjaarswensen

Gepost op: 23-01-2016

Bonangana staat in 2016 voor :

Nederlandse les

Huiswerkbegeleiding

Interculturele activiteiten

Wel zal vanaf 1-1-2016 de uitbating van de ontmoetingsruimte

stopgezet worden.  Dit omdat we ons willen toeleggen op de

kerntaken en omdat de ontmoetingsruimte niet optimaal

beantwoordt aan de noden en verwachtingen.

Wij danken onze klanten en zullen jullie missen.

Je bent altijd welkom op onze activiteiten.