Wereldhuis Bonangana

2020-02-27 Wegwijs Fietsen

Gepost op: 04-02-2020

Met een 20-tal aanwezigen waren we.                                                                                                              Paul De Meester en Jozef Van Breuseghem, beiden van de Fietsersbond, gaven uitleg over 'de fietser in het verkeer'.

Wat mag je doen. Wat mag je niet doen.                                                                                                    Voor  sommigen een opfrisbeurt. Voor anderen was het heel leerrijk.