Wereldhuis Bonangana

2016-01-01 Wereldhuis Bonangana in 2016

Gepost op: 23-01-2016

Beste bezoeker, vrijwilliger, sympathisant,

 

 

 

Bonangana viert in 2016 zijn 5e verjaardag !!!   Met fierheid kijken we naar een aantal succesvolle pijlers van onze werking (taallessen, huiswerkbegeleiding, infoavonden over landen en wereldproblemen, …)

 

De uitbating van de ontmoetingsruimte heeft evenwel niet het verhoopte succes.  Bovendien wordt de ruimte wat te klein voor de lessen.

 

Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist om vanaf 1-1-2016 de uitbating van de ontmoetingsruimte stop te zetten.

 

Wereldhuis Bonangana blijft activiteiten organiseren om het samenleven in diversiteit in Sint-Niklaas te stimuleren, maar reorganisatie dringt zich op !!! 

 

Concreet betekent dit het volgende:

 
  • Vanaf 1 januari kan er geen drank meer gekocht worden.  De ontmoetingsruimte is dus voortaan niet langer open, behalve voor groepsactiviteiten zoals vergaderingen, de huiswerkbegeleiding, de Nederlandse conversatielessen, enz.

  • Tot eind maart 2016 blijft de vzw nog in het huis activiteiten organiseren, nadien kan dit van op andere locaties.

 
We danken alle klanten en bezoekers voor hun steun en onze actieve vrijwilligers voor hun inzet in 2015.  We hopen ook in 2016 op hen beroep te kunnen doen.
 
 

Vanwege het bestuur van Wereldhuis Bonangana vzw

Sofa, Philip, Marc, Marc, Piet, Guido en Lode