Wereldhuis Bonangana

2020-09-09 Start huiswerkbegeleiding

Gepost op: 26-09-2020

Met 47 kinderen uit het lager onderwijs starten wij het nieuwe schooljaar. Ze krijgen hulp met hun huiswerk en kunnen op onze 20 laptops oefeningen maken.
We konden dankzij de stad Sint-Niklaas, die middelen uit het lokaal armoedeplan ter beschikking stelde, 14 laptops aankopen.
 


2020-09-14 Nederlandse les

Gepost op: 26-09-2020

We zijn weer gestart met onze collectieve Nederlandse les.
Door Corona minder cursisten omdat we de lessen veilig willen laten doorgaan.
Ook ons afstandsleren zetten we verder.
 


2020-10-02 8ste Wereldquiz

Gepost op: 20-08-2020

Jammer, maar we spelen op safe!
Dit jaar geen Wereldquiz.
Maar niet getreurd. Je hebt een jaar om je voor te bereiden.
Tot volgend jaar!
 


2020-07-08 Zoomles voor onze vrijwilligers van de Nederlandse les

Gepost op: 09-07-2020

Nederlandse les geven vanop afstand is niet zo evident. Voor de meeste van onze vrijwilligers was dit nieuw terrein. Toch was de interesse groot om eens te komen zien wat Zoomen eigenlijk is. Gezien het groot aantal deelnemers bewijst dit dat wij kunnen rekenen op een sterk team. Iedereen maakt nu voor zichzelf uit of dit mogelijk is. Momenteel bereiken wij 28 studenten via afstandsonderwijs. Wekelijks melden zich nog nieuwe studenten aan.

Bedankt, vrijwilligers!


2020-05-27 Huiswerkbegeleiding tijdens coronatijden

Gepost op: 28-05-2020

We zijn terug opgestart. Wel onder een andere vorm.

Geen huiswerkbegeleiding zoals we gewoon waren. Namelijk helpen bij het "papieren huiswerk".

Wel oefeningen maken op de laptop. De leerkracht zet er oefeningen op (via Bingel, Kweetet, Scoodleplay,...).

Hierdoor bereiken we leerlingen die het moeilijk hebben op school en/of nauwelijks of geen mogelijkheid hebben om oefeningen te maken via internet. Zij kunnen deze hulp goed gebruiken.

Dit alles volkomen veilig met de nodige gels en mondmaskers.

Tevens willen wij de firma Frateur-De Pourcq NV uit Boom van harte bedanken voor de schenking van 65 gelaatsschermen.

Op deze manier zetten wij onze huiswerkbegeleiding verder tot het einde van het schooljaar.


Mededeling ivm Corona

Gepost op: 30-04-2020

WERELDHUIS BONANGANA BEPERKT ACTIVITEITEN TOT
1 SEPTEMBER 2020 DOOR DE CORONACRISIS
Dit wil zeggen:
- Geen Nederlandse les in onze lokalen. Wil je toch Nederlands leren? Dit kan van thuis uit. Neem dan contact op  via bonangana@gmail.com of stuur Messenger bericht via Facebook.
- Geen normale Huiswerkbegeleiding. Enkel oefenen op laptop mogelijk.
- Geen wandelingen en fietstocht deze zomer
 


2020-03-04 Ethiopische vrouwen... een POSITIEF verhaal

Gepost op: 05-03-2020

Een boeiende avond waarin de positie van de vrouw in Ethiopië werd besproken.

De voorzitter van de Ethiopische organisatie Luqman vzw kwam verduidelijken hoe de vrouwen zelfstandiger worden. Jammer dat de dame die in het panel zou zitten onverwachts moest afhaken.                                       

Er is nog een lange weg te gaan voor de vrouwen in Ethiopië, maar het gaat in de goede richting.


2020-03-03 Proefles Nederlands in Asielcentrum Westakkers

Gepost op: 03-03-2020

Vandaag zijn we met enkele vrijwilligers van de Nederlandse les naar het Asielcentrum Westakkers geweest.

Op vraag van Groep Intro hebben we daar een proefles Nederlands gegeven.

De asielzoekers konden ervaren op welke manier zij bij ons Nederlandse les kunnen volgen.


2020-02-27 Wegwijs Fietsen

Gepost op: 04-02-2020

Met een 20-tal aanwezigen waren we.                                                                                                              Paul De Meester en Jozef Van Breuseghem, beiden van de Fietsersbond, gaven uitleg over 'de fietser in het verkeer'.

Wat mag je doen. Wat mag je niet doen.                                                                                                    Voor  sommigen een opfrisbeurt. Voor anderen was het heel leerrijk.


Gezocht: Verantwoordelijke coördinatie Nederlandse taallessen (Op vrijwillige basis)

Gepost op: 31-01-2020

 

De taakinhoud bestaat uit drie luiken die dienen gecoördineerd te worden:

* intake, dispatching en matching van cursisten en vrijwilligers

* opvolging en beheer van educatief materiaal

* administratieve en logistieke taken

De lessen gaan door op maandagavond en woensdagvoormiddag.

Ervaring in begeleiden van vrijwilligers en inzicht in het leerproces van volwassen anderstaligen is gewenst

Wens je meer info? Neem dan contact op via mail: bonangana@gmail.com

<--Nieuwere berichtenOudere berichten -->