Wereldhuis Bonangana

2018-12-04 Ontmoeting of Botsing van Culturen?

Gepost op: 12-10-2018

Door de globalisering en de migratie worden we meer en meer geconfronteerd met verschillende culturen. Wanneer we verschillen ervaren kan de confrontatie heftig zijn. Op kleine schaal kunnen andere leefwijzen storend zijn. Op grote schaal kunnen symbooldossiers de gemoederen doen oplaaien. De angst voor de “Islam” speelt op de achtergrond mee. Gaan we naar een “botsing van beschavingen” zoals Huntington beweerde? Of gaan we naar een ontmoeting van culturen en wordt “interculturele samenleving” meer dan een slogan? Leidt ontmoeting tussen culturen tot een hybride samenleving met “vloeibare identiteiten”? Verder ervaren we niet zelden een onwennigheid in het contact met mensen van andere herkomst. Vaak wordt contact vermeden om niet uit de eigen comfortzone te moeten komen. Deze feitelijke segregatie belet zowel de ontmoeting als de inburgering. Wat zijn actiepistes om tot een vruchtbare uitwisseling en dialoog te komen tussen culturen? Welke houdingen en vaardigheden zijn nodig om tot intercultureel contact te komen in een geest van tolerantie en respect?

Inleider is Marc Maes, bestuurslid van Wereldhuis Bonangana en gewezen docent  van de sociale hogeschool Leuven. Hij spreekt niet als wereldreiziger of als culturele antropoloog.  Zijn verhaal is gestoffeerd met wat theoretische kaders maar ook met praktische ervaringen en tips. Bonangana is hierbij zijn oefenterrein. Een bijdrage tot een beetje meer inzicht en… uitzicht.